تازه ترین اخبار

جستجو

مقنعه در قرآن و پوشش سر

نویسنده
آیا مقنعه ای که در قرآن به آن اشاره شده موی سر را هم می پوشاند؟

عکس های دکتر کیانا فرهی با مقنعه

نویسنده
عکس های دکتر کیانا فرهی با مقنعه
آزاده آل ایوب «خاله نرگس» با مقنعه رنگی

لاله اسکندری با مقنعه

نویسنده
لاله اسکندری با مقنعه
ژیلا امیرشاهی مجری تلویزیون با مقنعه های رنگی

مقنعه رنگی ساده

نویسنده
مقنعه ساده به همان مقنعه تترون گفته می شود. اغلب جنس پارچه و در واقع بهترین جنس پارچه مقنعه ساده، مقنعه بروجرد می باشد.

فریبا نادری با مقنعه و چادر

نویسنده
فریبا نادری با مقنعه و چادر