تازه ترین اخبار

جستجو

آموزش دوخت مقنعه اداری

آموزش دوخت مقنعه اداری

جدیدترین مدل مقنعه اداری

مراحل کشیدن الگو: 

- پارچه ای به ابعاد 110 سانتیمتر × 110 سانتیمتر را از قسمت قطر آن تا بزنید تا به صورت مثلثی دوال در بیاید. 
 
رأس آن را نقطه A بنامید. - از نقطه A بر روی خط دوالی بسته در حدود 20 سانتیمتر عالمت بگذارید و این نقطه را B بنامید.
- از نقطه B خطی عمود بر خط دوالی بسته پارچه رسم کنید که خط کناره پارچه را قطع کند ) این مثلث کوچک بدست آمده برش می خورد .
- از نقطه B بر روی خط دوالی بسته 5 سانتیمتر جلو رفته و 1611 آن را نقطه C بنامید. - از نقطه C بر روی خط دوالی بسته 75 سانتیمتر پایین آمده و آن را نقطه D بنامید *قد پشت مقنعه * 
 
- از نقطه C خطی به طول 25 سانتیمتر عمود به دوالی باز رسم کنید تا نقطه E بدست آید، از این نقطه هاللی به قطر 13 سانتیمتر و به پهنای 5 سانتیمتر رسم کنید که در هنگام برش زدن آن را به دور بیندازید. نقطه تالقی این منحنی و خط دوالی باز مقنعه را نقطه F بنامید.

آموزش دوخت مقنعه اداری

- از نقطه F بر روی خط دوالی باز*مرکزی جلو* در حدود 50 سانتیمتر پایین آمده و آن را نقطه G بنامید، این دو نقطه را با خطی که حالت منحنی کوچکی دارند به یکدیگر متصل کرده و خط مرکزی جلوی مقنعه  قد جلو را تشکیل می دهد.

- فاصله نقطه D و G را نصف کرده و آن را نقطه i بنامید. - از نقطه بدست آمده 5 سانتیمتر به سمت داخل مقنعه عالمت گذاری کرده و با خطی منحنی نقاط D و i و G را به یکدیگر متصل کنید.
الگوی مقنعه آماده برش می باشد.  

آموزش اینترنتی خیاطی

مراحل برش پارچه و دوخت: 

مقنعه را از روی خطی که بر روی دوالی بسته پارچه در نقطه B عالمت گذاری کرده ایم به سمت داخل تا بزنید و سپس اضافات مقنعه را برش بزنید.

پس از برش زدن پارچه، مطابق الگو لبه تا شده باالی مقنعه را چرخ کرده و برای تزئین روی دوخت آن نوار اریب چرخ کنید. لبه قسمتهای هاللی زیر را سردوز می کنیم و لبه جلو را می دوزیم. در انتها پایین مقنعه را سردوزی می کنیم و در صورت تمایل می توانید بر روی آن از نوار اریب تزئینی استفاده کنید.

پاسخ

* نام:
* ایمیل: (منتشر نشده)
   وب سایت: (آدرس سایت باhttp://)
* توضیح:
وارد کردن کد