ارسال و برگشت

ارسال تمامی سفارشات از طریق فروشگاه بامیلو انجام می شود.

مطابق قوانین فروشگاه بامیلو، تا 30 روز ضمانت عودت وجود دارد و هزینه برگشت نیز رایگان می باشد.

ارسال کالا مطابق قوانین بامیلو و شرایط به کل ایران امکان پذیر است و مطابق شرایطی رایگان (معمولا خرید بالای 50 یا 75 هزارتومان) می باشد.