ژیلا امیرشاهی مجری تلویزیون با مقنعه های رنگی

مقنعه در قرآن و پوشش سر

نویسنده
آیا مقنعه ای که در قرآن به آن اشاره شده موی سر را هم می پوشاند؟

مقنعه رنگی ساده

نویسنده
مقنعه ساده به همان مقنعه تترون گفته می شود. اغلب جنس پارچه و در واقع بهترین جنس پارچه مقنعه ساده، مقنعه بروجرد می باشد.
عکس های دکتر کیانا فرهی با مقنعه
آزاده آل ایوب «خاله نرگس» با مقنعه رنگی

لاله اسکندری با مقنعه

نویسنده
لاله اسکندری با مقنعه

فریبا نادری با مقنعه و چادر

نویسنده
فریبا نادری با مقنعه و چادر