ژیلا امیرشاهی مجری تلویزیون با مقنعه های رنگی

ژیلا امیرشاهی مجری تلویزیون با مقنعه های رنگی

گالری عکس های منتخب ژیلا امیرشاهی مجری تلویزیون با مقنعه های رنگی مختلف

جنس اغلب این مقنعه ها کرپ کره است، رنگ بندی این مقنعه ها اغلب در بازار پیدا نمی شود و باید پارچه آن را تهیه و سفارشی دوخته شود.

مقنعه - ژیلا امیرشاهی

مقنعه - ژیلا امیرشاهی

مقنعه - ژیلا امیرشاهی

مقنعه - ژیلا امیرشاهی

مقنعه - ژیلا امیرشاهی

مقنعه - ژیلا امیرشاهی

مقنعه - ژیلا امیرشاهی

مقنعه - ژیلا امیرشاهی

مقنعه - ژیلا امیرشاهی

مقنعه - ژیلا امیرشاهی

مقنعه - ژیلا امیرشاهی

مقنعه - ژیلا امیرشاهی

مقنعه - ژیلا امیرشاهی

مقنعه - ژیلا امیرشاهی

مقنعه - ژیلا امیرشاهی

مقنعه - ژیلا امیرشاهی

مقنعه - ژیلا امیرشاهی

مقنعه - ژیلا امیرشاهی

مقنعه - ژیلا امیرشاهی

مقنعه - ژیلا امیرشاهی

مقنعه - ژیلا امیرشاهی

مقنعه - ژیلا امیرشاهی

مقنعه - ژیلا امیرشاهی

مقنعه - ژیلا امیرشاهی

مقنعه - ژیلا امیرشاهی

کلمات کلیدی: ژیلا-امیرشاهی ، مجری ، تلویزیون ، مقنعه ، مقنعه-رنگی ، مقنعه-کرپ ، کرپ ، آلین ، مقنعه-بروجرد ،

پاسخ

* نام:
* ایمیل: (منتشر نشده)
   وب سایت: (آدرس سایت باhttp://)
* توضیح:
وارد کردن کد